Renovatiewerken op baan 25L/07R

Algemeen

Zoals eerder aangekondigd, is na grondige inspecties van baan 25L/07R beslist dat er op korte termijn onderhoudswerken nodig zijn om de goede staat en de veiligheid van de start- en landingsbaan te waarborgen. Deze baan zal vanaf vandaag elke namiddag en avond gesloten zijn, in eerste instantie voor inspectie en voorbereidingswerken, en daarna voor de eigenlijke werken van 19 tot 28 juni, wat impact heeft op het baangebruik. Daarnaast heeft ook de windrichting de voorbije weken een grote impact gehad op het baangebruik. Brussels Airport en haar partners doen er alles aan om de impact van deze werken tot een minimum te beperken.  

Alle start- en landingsbanen en taxiwegen op Brussels Airport worden doorlopend geïnspecteerd om te allen tijde de goede staat en veiligheid te waarborgen.  Als er beschadigingen van het asfalt worden vastgesteld, wordt er een beoordeling gemaakt over de nood aan interventie en binnen welke tijdsperiode deze onderhoudswerken dienen te worden uitgevoerd.     

Na een grondige inspectie van baan 25L/07R in de voorbije week blijkt dat bijkomende onderhoudswerken aan deze landingsbaan noodzakelijk zijn om de goede staat en het vlotte verloop van de operaties te verzekeren. Naast de normale gebruiksslijtage, is dit wellicht ook het gevolg van de wisselende weersomstandigheden met grote hoeveelheden regenval en steeds hogere temperaturen.   

Een gedetailleerde planning voor deze werken werd uitgewerkt, in overleg met skeyes en de luchthavenpartners, rekening houdend met de vluchtschema’s. Vanaf vandaag, en tot het einde van de werken, zal baan 25L/07R elke dag gesloten zijn van 12u 's middags tot 5u 's ochtends. Met dit werkschema kan de impact op de operaties tot een minimum beperkt worden. In eerste instantie zal de baan gesloten zijn voor inspectie en voorbereidingswerken, de eigenlijke werken zullen starten op 19 juni en zouden in principe tegen 28 juni afgerond moeten zijn. Ook baan 01/19 zal door deze werken tijdelijk gesloten zijn van 22 tot 28 juni (opnieuw van 12u tot 5u) omwille van werken aan de kruising met baan 25L/07R.    

De windrichting, een essentiële factor voor het PRS   

Deze werken zullen een impact hebben op het baangebruik, waardoor het PRS ( Preferential Runway System ) niet altijd gevolgd kan worden. Brussels Airport doet er alles aan om de impact op de operaties te beperken en het PRS maximaal te kunnen respecteren, maar ook de windrichting speelt een belangrijke rol in de keuze van de start- en landingsbanen. Werken en windcondities zijn namelijk twee factoren die het PRS kunnen beïnvloeden. De weersomstandigheden, en in het bijzonder de windrichting, is een essentiële parameter bij de keuze van de baanconfiguratie op elke luchthaven wereldwijd om de veiligheid van het vliegtuig, de passagiers en de overvlogen bevolking te garanderen. Bij sterke oostelijke of noordoostelijke winden bijvoorbeeld, moeten de luchtverkeersleiders een alternatieve configuratie activeren (banen 07L/R en/of 01), wat nu al gedurende enkele weken effectief het geval is. 

Gerelateerde artikels

Bijkomende inspecties op baan 25L/07R

Algemeen

Vanwege bijkomende inspecties zal baan 25L/07R niet beschikbaar zijn vanaf 12u vanmiddag tot 5u morgenochtend.

Lees meer

Inspecties en renovatiewerken op 25L/07R en 01/19

Algemeen

Zoals aangekondigd, heeft Brussels Airport op 6 juni een grondige inspectie uitgevoerd op baan 07R/25L. Na analyse van de resultaten van deze inspectie, werd beslist om bijkomende werken uit te voeren, om zodoende de operationaliteit van de baan te blijven garanderen.

Lees meer

Baangebruik

Algemeen

Sinds een aantal weken, is er een windrichting van Noord-Noord/Oost waarbij de start- en landingsbanen 25L en 25R niet worden gebruikt, wel de banen 07R/L en/of 01.

Lees meer
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right