Hoe worden de banen gekozen?

 

Wat maakt dat een vliegtuig op de ene baan opstijgt of landt, en niet op een andere? Baankeuze is een complex proces waarbij de veiligheid van het vliegverkeer altijd op de eerste plaats komt.

Dit zijn de 10 bepalende factoren bij de baankeuze op Brussels Airport:

  1. Preferentieel baangebruik (Preferential Runway System): de verzameling van standaard baanconfiguraties, zoals bepaald door de federale overheid. Je komt op deze pagina meer te weten over PRS.

  2. De beschikbaarheid van banen en taxiwegen kan ervoor zorgen dat bepaalde banen voor een gegeven tijd onbruikbaar zijn. Denk daarbij aan onderhoud, sneeuwruiming, ontijzing, verfwerk, maaiwerk, ...

  3. Weersomstandigheden op de luchthaven: het weer op de luchthaven (oppervlaktewind, slecht zicht, ...) is belangrijk bij het kiezen van een geschikte baanconfiguratie. Lees meer over de invloed van weersomstandigheden op de baankeuze.

  4. Weersomstandigheden nabij de luchthaven op het opstijg- en/of naderingspad: weerfenomenen in het opstijg- en/of naderingspad (wind aloft, buienwolken, ...) kunnen een impact hebben op de baankeuze. Ontdek hoe het weer de baankeuze beïnvloedt.

  5. Hindernissen op het opstijg- en/of naderingspad: bepaalde hindernissen in de buurt van de luchthaven kunnen een tijdelijke impact op de baankeuze hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een kraan binnen of buiten het luchthavendomein, brand in de buurt van de luchthaven, ...

  6. Ongeplande onbeschikbaarheid van de luchthaven- en/of ATC -uitrusting: de baanconfiguratie kan veranderen indien bepaalde instrumenten (navigatiehulpmiddelen, baanverlichting, ...) onbeschikbaar zijn.

  7. Gepland onderhoud van luchthaven- en/of ATC-uitrusting: als bepaalde instrumenten (navigatiehulpmiddelen, baanverlichting, ...) in onderhoud zijn, kan de baanconfiguratie veranderen.

  8. Verkeersvraag overstijgt PRS -capaciteit: bepaalde baanconfiguraties (in het bijzonder bij operaties met gekruiste banen) hebben een beperkte capaciteit. Daarom zou, bij meer verkeer, een andere baanconfiguratie nodig kunnen zijn.

  9. Speciale activiteiten: bepaalde vluchten kunnen het baangebruik beïnvloeden. Dat geldt voor bijvoorbeeld ijkingsvluchten, fotomissies, ...

  10. Andere: dit gaat over andere factoren die de baanconfiguratie kunnen beïnvloeden ( VVIP -bezoek (very very important person), industriële acties, etc.)

Natuurlijk speelt ook de infrastructuur van Brussels Airport zelf een grote rol bij de baankeuze. Je vindt op deze pagina meer informatie over die infrastructuur.

icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right