Wie is wie?

Op deze pagina vind je meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen voor de luchtverkeersleiding en Brussels Airport.

Federaal Minister van Mobiliteit en het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)

De Minister van Mobiliteit bepaalt de vliegroutes en de technische voorwaarden voor het gebruik van de Belgische luchthavens zoals het preferentieel baangebruik.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer en staat de Minister van Mobiliteit bij in de regelgeving. Het ziet ook toe op de naleving van de reglementen.

Naar de website

Belgian Supervisory Authority – Air Navigation Services (BSA-ANS)

De BSA-ANS is een onafhankelijk orgaan van het Directoraat-generaal Luchtvaart en is in het bijzonder verantwoordelijk voor het toezicht op en de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Naar de website

Brussels Airport Company

Brussels Airport is een van de belangrijkste luchthavens in Europa en het op een na belangrijkste centrum van economische groei in België.

Luchthavenuitbater Brussels Airport Company biedt zijn klanten en partners op de luchthaven de modernste infrastructuur.

Bovendien investeert Brussels Airports zwaar in ongevallenpreventie, onderhoud van de baneninfrastructuur, luchthaveninspectie en veiligheid op het luchthaventerrein.

Naar de website

skeyes

Als een autonoom overheidsbedrijf staat skeyes in voor de veiligheid van het luchtverkeer in het Belgisch burgerlijk luchtruim en dus ook van de passagiers en de overvlogen bevolking. 

Daarnaast biedt skeyes nog andere diensten aan die noodzakelijk zijn voor veilig luchtverkeer, zoals luchtvaart- en meteorologische informatie.

Het bedrijf beheert ook alle systemen op het vlak van ATM-gegevensverwerking (Air Traffic Management) en CNS (Communicatie, Navigatie en Surveillance of radarbewaking).

Naar de website

Belgium Slot Coordination (BSC)

Belgium Slot Coordination (BSC) is verantwoordelijk voor het toewijzen van luchthavenslots op Brussels Airport, de enige gecoördineerde luchthaven in België. BSC is een non-profitorganisatie volgens Belgisch recht.

Het principe van slottoewijzing werd ontwikkeld om de vraag van luchtvaartmaatschappijen en algemene luchtvaart af te stemmen op het aanbod van capaciteit op de luchthaven. Op die manier worden congestie en vertragingen vermeden en zorgt slottoewijzing voor voordelen op vlak van zowel economie als milieu.

Door slots toe te wijzen, te coördineren en te monitoren volgens de geldende regels, helpt BSC de luchtvaartindustrie om schaarse middelen optimaal te gebruiken.

Naar de website

Ombudsdienst van de Luchthaven

De Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten van omwonenden en omliggende gemeenten die verband houden met het vliegverkeer van en naar de Luchthaven Brussel-Nationaal.

Naar de website
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right