Inspecties en renovatiewerken op 25L/07R en 01/19

Algemeen

Zoals aangekondigd, heeft Brussels Airport op 6 juni een grondige inspectie uitgevoerd op baan 07R/25L. Na analyse van de resultaten van deze inspectie, werd beslist om bijkomende werken uit te voeren, om zodoende de operationaliteit van de baan te blijven garanderen. 

Op Brussels Airport worden alle start- en landingsbanen en taxiwegen doorlopend geïnspecteerd door de bevoegde diensten om te allen tijde de goede staat en veiligheid te waarborgen.  

Als er beschadigingen van het asfalt worden vastgesteld, wordt er een beoordeling gemaakt over de nood aan interventie en binnen welke tijdsperiode deze onderhoudswerken dienen te worden uitgevoerd.  

Een gedetailleerde planning voor de bijkomende werken wordt uitgewerkt, in overleg met skeyes en de luchthavenpartners, rekening houdend met de vluchtschema’s.  Op dit moment is de inschatting dat de werken tussen 19 juni en 28 juni zouden plaatsvinden, tijdens bepaalde periodes van de dag. De exacte data en verdere details zullen, eens vastgelegd met alle betrokken partners, worden gecommuniceerd.  

Deze werken zullen een impact hebben op het baangebruik, waardoor tijdens de werken het PRS ( Preferential Runway System ) niet altijd gevolgd zal kunnen worden, ook rekening houdend met de windrichting.  

Het huidig gebruik van banen 07R en 01 is gelinkt aan de noord-noordoostenwind.  

Het baangebruik, de weercondities waaronder de windrichting, alle werken en de potentiële impact op het baangebruik, worden steeds aangekondigd op deze website.   

Gerelateerde artikels

Renovatiewerken op baan 01/19 gepland deze zomer

Algemeen

Van 7 augustus tot en met 1 september 2024 voert Brussels Airport renovatiewerken uit op baan 01/19. De werken worden zo ingepland dat de impact op het PRS zo beperkt mogelijk is.

Lees meer

Onderhoudswerken op 25R/07L

Algemeen

Door onderhoudswerken zal de start- en landingsbaan 25R/07L op zaterdag 17 februari gesloten zijn tussen 8u en 20u.

Lees meer

Noodzakelijke onderhoudswerken op 01/19

Algemeen

Omwille van noodzakelijke dringende onderhoudswerken, is de start- en landingsbaan 01/19 momenteel niet beschikbaar, en dit voorlopig tot en met vrijdag 12u.

Lees meer
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right