Geluidscontouren van Brussels Airport voor 2020

Algemeen

Brussels Airport voert permanent geluidsmetingen uit om de geluidsoverlast rond de luchthaven in kaart te brengen. Deze metingen kan u hier bekijken. Daarnaast laat de luchthaven elk jaar ook geluidscontouren berekenen. Deze berekeningen worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, sinds 2015 is dat de Universiteit Gent. Het integrale rapport voor 2020 vindt u hier

Als gevolg van de COVID-19 crisis is het vliegverkeer van en naar Brussels Airport in het jaar 2020 afgenomen met bijna 60% ten opzichte van het jaar 2019. Deze evolutie weerspiegelt zich natuurlijk ook in de resultaten van de geluidscontouren waar een sterke daling van de oppervlakte binnen de verschillende geluidscontouren te zien is. Zo daalt de oppervlakte binnen de  Lden - geluidscontour van 55 dB(A) (zie onderstaande kaart) met bijna 40% van 9.115 ha in het jaar 2019 naar 5.549 ha in het jaar 2020. 

Evolutie_geluidscontouren_2019-2020_nl.jpg

 

Het valt op dat de afname van de geluidscontouren niet homogeen is verdeeld over de verschillende gebieden rond de luchthaven. Dat is een gevolg van een aantal gebeurtenissen in 2020 die een impact hadden op hoe het verkeer over de verschillende banen van de luchthaven verdeeld werd. 

  • Tijdens de zomerperiode (juli/augustus) werd een grondige renovatie van baan 25R/07L uitgevoerd waarbij deze baan tijdelijk gesloten was voor alle verkeer. Tijdens deze periode werd voornamelijk de dwarsbaan in zuidelijke richting gebruikt (baan 19).
  • Tijdens de eerste lockdownperiode in de COVID-19 crisis werd overgeschakeld op de toepassing van single runway use voor de operaties (i.e. landingen en vertrekken op dezelfde baan) waarbij ook de meest zuidelijke baan (07R/25L) gesloten werd.
  • De COVID19-crisis heeft vooral een grote impact op de passagiersvluchten,  de cargoactiviteit werd veel minder getroffen. Zones waar de geluidsbelasting in 2019 vooral een gevolg was van passagiersvluchten kennen daardoor een grotere afname in 2020. 

Ook het aantal potentieel sterk gehinderden, berekend volgens de VLAREM-voorschriften, binnen de Lden-geluidscontour van 55 dB(A), daalt sterk van 14.420 in het jaar 2019 naar 6.756 in het jaar 2020, een afname met 53%.
 

Evolutie_sterk_gehinderden_2020_nl.jpg

Gerelateerde artikels

Aanbrengen van een asfaltbeschermlaag op banen 01/19 en 25L van 7 tot 16 juni

Algemeen

Van 7 tot 16 juni 2022 zal Brussels Airport een asfaltbeschermlaag op banen 01/19 and 25L. De werken worden zo gepland dat de impact op het PRS tot een minimum beperkt wordt.

Lees meer

Renovatie van baan 07L/25R op Brussels Airport dit weekend afgerond

Algemeen

De renovatiewerken op baan 07L/25R op Brussels Airport en de laatste tests worden zondag 23 augustus om 6u afgerond, waarbij de baan opnieuw in gebruik genomen wordt.

Lees meer

Renovatie baan 07L/25R: voorbereidende werken van 8 tot en met 13 juli

Algemeen

De voorbereidende werken beginnen op 8 juli om 15.30 u en worden beëindigd op 13 juli om 5 u, waarna de eigenlijke renovatiewerken aan baan 07L/25R van start gaan.

Lees meer
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right