Geluidscontouren van Brussels Airport in 2018

Algemeen

Brussels Airport voert permanent geluidsmetingen uit om de geluidsoverlast rond de luchthaven in kaart te brengen. Deze metingen kan u hier bekijken. Daarnaast laat de luchthaven elk jaar ook geluidscontouren berekenen. Deze berekeningen worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, sinds 2015 de Universiteit Gent. Het integrale rapport voor 2018 vindt u hier.

 

Uit het geluidscontourenrapport voor 2018 blijkt dat het aantal potentieel gehinderden gestegen is van 13.575 in 2017 naar 14.948 in 2018. Wanneer we vergelijken met de cijfers van de afgelopen 20 jaar, stellen we vast dat dit aantal sterk gedaald is in vergelijking met 2000 niettegenstaande het aantal vervoerde passagiers toen lager was.

Wanneer we enkel vergelijken met de laatste 10 jaar, zien we dat het aantal potentieel sterk gehinderden in die periode ongeveer constant is gebleven, rond de 15.000 personen. In diezelfde periode is het aantal passagiers dat via Brussels Airport reist wel toegenomen met meer dan 50%.

tabel_sterk_gehinderden.png

 

De vliegtuigvloot, het baangebruik en het aantal (nacht)bewegingen hebben de grootste invloed op de geluidscontouren .

De vliegtuigvloot beïnvloedt sinds jaren de geluidscontouren in positieve zin. Dankzij het stimulatiebeleid via de luchthaventaksen om met modernere toestellen naar Brussels Airport te komen, heeft de luchthaven ook in 2018 meer geluidsarme toestellen ontvangen dan het jaar voordien. Toch zijn de geluidscontouren toegenomen in vergelijking met 2017.

De belangrijkste reden heeft te maken met het relatief frequent voorkomen van wind uit oostelijke richting in het jaar 2018. Hierdoor moest voor ongeveer 20% van de bewegingen afgeweken worden van het preferentieel baangebruikschema ( PRS ) en was er dus meer alternatief baangebruik. In 2017 was dat slechts voor 10% het geval.

Een andere oorzaak ligt bij de evolutie van het aantal bewegingen. Hoewel het totaal aantal bewegingen daalde met ongeveer 1% in 2018, was er tijdens de avondperiode (19u-23u) en de nachtperiode (23u-07u) een lichte toename van het vliegverkeer. Veel vluchten met een dagslot zijn in de nacht vertrokken of geland, omdat er vooral in de zomer capaciteitsproblemen waren bij het Europese luchtruim. Er waren bijvoorbeeld stakingen bij luchtverkeersleiders in Frankrijk, waardoor vliegtuigen uit Spanje rond Frankrijk moest vliegen in plaats van erover. Hierdoor zijn de vliegtuigen veel langer onderweg en landen ze ook later in Brussel.

Tot slot, is de bevolking in 2018 rond de luchthaven ook toegenomen met 1,3%. Zouden de geluidscontouren exact dezelfde geweest zijn als in 2017, zou het aantal potentieel sterk gehinderden ook toegenomen zijn, met name met 1,3% door de bevolkingstoename binnen de contouren.

Gerelateerde artikels

Geluidscontouren van Brussels Airport voor 2020

Algemeen

Brussels Airport laat elk jaar geluidscontouren berekenen door een onafhankelijke instantie.

Lees meer

Renovatie van baan 07L/25R op Brussels Airport dit weekend afgerond

Algemeen

De renovatiewerken op baan 07L/25R op Brussels Airport en de laatste tests worden zondag 23 augustus om 6u afgerond, waarbij de baan opnieuw in gebruik genomen wordt.

Lees meer

Renovatie baan 07L/25R: voorbereidende werken van 8 tot en met 13 juli

Algemeen

De voorbereidende werken beginnen op 8 juli om 15.30 u en worden beëindigd op 13 juli om 5 u, waarna de eigenlijke renovatiewerken aan baan 07L/25R van start gaan.

Lees meer
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right