Renovatie van baan 07L/25R op Brussels Airport tijdens de zomervakantiemaanden

Algemeen

Brussels Airport renoveert van 13 juli tot en met 23 augustus start- en landingsbaan 07L/25R met strikte navolging van de coronamaatregelen voor werven. Een grondige renovatie van deze start- en landingsbaan is noodzakelijk om veilig vliegverkeer in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Na de grondige renovatiewerken van banen 07R/25L in 2015 en 01/19 in 2016, renoveert Brussels Airport in juli en augustus haar belangrijkste start- en landingsbaan, baan 07L/25R. De werkzaamheden zijn gepland van 13 juli tot en met 23 augustus met voorbereidende werken van 8 tot 13 juli. Zoals aangekondigd in september vorig jaar, wordt op de werf 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt om de sluiting van de baan en de impact van deze werken in de tijd te beperken.

Gelet op het beperkt volume vluchten op de luchthaven op dit moment, werd een vervroegde uitvoering van de renovatie bekeken. Dit is niet mogelijk door de impact van de coronamaatregelen op de beschikbaarheid van personeel en materiaal. De renovatie zal dan ook gebeuren zoals reeds vorig jaar gepland. Brussels Airport blijft ook de komende weken de coronamaatregelen van de overheid van nabij opvolgen om de impact op het verloop van de werf te mitigeren.

Tijdens de renovatie zal baan 07L/25R niet gebruikt kunnen worden voor het vliegverkeer en zal het baangebruik anders zijn dan in normale omstandigheden.

Baangebruik tijdens de renovatie

Luchtverkeersleider skeyes volgt voor het baangebruik de instructies van het Directoraat-generaal Luchtvaart die specifiek voor de werken zijn uitgevaardigd en de gewoonlijke parameters, zoals het preferentieel baangebruik dat door de federale overheid bepaald wordt, de beschikbaarheid van vertrek- en landingsbanen en van de taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. De veiligheid van het luchtverkeer krijgt daarbij altijd absolute voorrang.

Omdat baan 07L/25R gesloten is voor vliegverkeer, heeft het DGLV na een grondig onderzoek beslist welke alternatieve configuratie voor het baangebruik bij voorkeur gebruikt dient te worden. Conform de richtlijn van het DGLV wordt voorzien - indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten - dat baan 19 bij voorkeur gebruikt zal worden voor vertrekken en landingen, zoals hieronder weergegeven.

Vertrekken

Airport Plan departures.png

Landen

Airport Plan landings.png

Baan 25L kan hierbij uitzonderlijk gebruikt worden voor landingen, maar dit hangt af van de eerder aangehaalde parameters waarbij vooral de weersomstandigheden en verkeersintensiteit een rol spelen.

De enige uitzondering op bovenstaand aangepast baangebruik is op zaterdagnacht tussen 23u en 5u59 waarbij het preferentieel baangebruik in normale omstandigheden (vertrekken en landingen op baan 25L) wel gerespecteerd kan worden, wederom indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten.

Informatie over het real-time baangebruik is altijd terug te vinden op deze website.

 

Voorbereidende werken

Vooraleer baan 07L/25R gesloten wordt voor de renovatie, wordt er gewerkt aan de kruising van baan 25R met baan 19 van 8 tot 13 juli. Deze werken worden enkel uitgevoerd tussen 15u30 en 7u30 de volgende dag om de impact op de operationele werking van de luchthaven te beperken. Gedurende die periode zijn:

  • Landingen niet mogelijk op banen 25R en 19. Op banen 07L en 01 is de beschikbare landingsafstand verkort;
  • Vertrekken niet mogelijk op banen 07L en 01. Op banen 25R en 19 is de beschikbare vertrekafstand verkort.

Indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten (o.a. de windrichting), wordt het baangebruik in normale omstandigheden gerespecteerd voor vertrekken en vinden landingen plaats op baan 25L.

 

Landen

 

Airport Plan landings second option.jpg

Beschrijving van de werken

De bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3km bij 45m). Dit vormt het belangrijkste en ook het meest ingrijpende onderdeel van deze renovatie. Aangezien alle verharding gerenoveerd wordt, moet ook het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Op plaatsen waar dit nu nog niet het geval is, wordt deze bebakening vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ten slotte wordt ook de afwatering opnieuw aangelegd d.m.v. nieuwe goten en rioleringsbuizen.

Bovendien wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere werken uit te voeren en sluitingen van de baan op latere tijdstippen te vermijden. Het betreft werken aan de bekabeling van het hoogspannings- en datanetwerk, aan de palen van het bebakeningssysteem en herstellingen aan grasvelden.

Deze werken zorgen ervoor dat de levensduur van de baan met ongeveer 15 jaar verlengd wordt en dat werken van deze omvang niet meer nodig zouden zijn in de komende jaren.

 

Enkele kerncijfers

  • Asfaltlagen

Te renoveren deel van baan 25R/07L: 3,3km op 45m

Baan en taxiwegen samen: 270.000 m² (40 voetbalvelden)

 

  • Afwatering

7.400m afwateringsgoten

1.400m nieuwe rioleringsbuizen

 

  • Lichtbakens

1.000 voor de start- en landingsbaan + 1.000 voor de taxibanen

Alle taxibaanbakens worden LED

320km bekabeling

31km zaagsnedes

10km greppels

290 transformatorputten

 

Gerelateerde artikels

Aanbrengen van een asfaltbeschermlaag op banen 01/19 en 25L van 7 tot 16 juni

Algemeen

Van 7 tot 16 juni 2022 zal Brussels Airport een asfaltbeschermlaag op banen 01/19 and 25L. De werken worden zo gepland dat de impact op het PRS tot een minimum beperkt wordt.

Lees meer

Geluidscontouren van Brussels Airport voor 2020

Algemeen

Brussels Airport laat elk jaar geluidscontouren berekenen door een onafhankelijke instantie.

Lees meer

Renovatie van baan 07L/25R op Brussels Airport dit weekend afgerond

Algemeen

De renovatiewerken op baan 07L/25R op Brussels Airport en de laatste tests worden zondag 23 augustus om 6u afgerond, waarbij de baan opnieuw in gebruik genomen wordt.

Lees meer
icon_info Plane departing Group 7 Created with Sketch. Icon triangle warning Icon triangle left Icon triangle right Icon close Icon triangle warning Questionmark Reason meteo Reason obstacles Reason unplanned Reason planned maintenance Reason capacity exceeded Reason unavailable (non-availability) Reason special activities Reason other Search Arrow right