Brussels Airport Traffic Control

Welkom op www.BATC.be

Deze website geeft informatie over het vliegverkeer van en naar Brussels Airport voor de omwonenden (baangebruik, vliegroutes en geluidsmetingen).

Gepland gebruik

25R 25L 25R

Werkelijk gebruik

25R 25L 25R

Er kan een vertraging van 30 minuten optreden.

: Vertrek
: Aankomst

Baan of banen die momenteel in gebruik zijn


1e rij: de baan of banen die normaal gezien op dit moment van de dag in gebruik zijn conform het preferentieel baangebruik.
2e rij: de baan of banen die momenteel in gebruik zijn met vermelding van de reden waarom van het preferentieel baangebruik wordt afgeweken.

Lees meer