Brussels Airport Traffic Control

Deze website geeft informatie over het vliegverkeer van en naar Brussels Airport.

Baan of banen die momenteel in gebruik zijn


Werkelijk gebruik

25R 25L 25R

Gepland gebruik

25R 25L 25R

Er kan een vertraging van 30 minuten optreden.

: Vertrek
: Aankomst

Werkelijk gebruik: de baan of banen die momenteel in gebruik zijn met, desgevallend,
de reden waarom werd afgeweken van het preferentieel baangebruik

Gepland gebruik: de baan of banen die normaal gezien op dit moment van de dag in gebruik zijn 

conform het preferentieel baangebruik.

Lees meer

Verwacht baangebruik voor de komende uren

  • Baangebruik kan niet voorspeld worden

Deze voorspelling is louter indicatief.
Door veranderende weersomstandigheden of een onvoorzien voorval kan hier immers altijd van afgeweken worden.