Baangebruik

Informatie over het baangebruik in de voorbije 7 dagen en het huidige baangebruik.

Voorbije 7 dagen en nu

 

  • Vertrek
  • Aankomst
25L
25R
19
07L
07R
01
Gepland gebruik
Werkelijk gebruik

Weersomstandigheden op de luchthaven

Weersomstandigheden op de luchthaven (oppervlaktewind, slecht zicht…)

Weersomstandigheden nabij de luchthaven

Weersomstandigheden nabij de luchthaven in het opstijg- en/of naderingspad (wind aloft, CB-wolken…)

Hindernissen

Hindernissen op het opstijg- en/of naderingspad (kraan opgesteld (binnen/buiten luchthavendomein)…)

Onbeschikbaarheid

Ongeplande onbeschikbaarheid (U/S) van luchthaven- en/of Air Traffic Control-uitrusting (Navaids, verlichting U/S…)

Gepland onderhoud

Gepland onderhoud van luchthaven- en/of ATC-uitrusting (Navaids, onderhoud/meting van verlichting…)

Verkeersvraag

Verkeersvraag overstijgt PRS-capaciteit (operaties met gekruiste banen op zondagochtend…)

Onbeschikbaarheid

Onbeschikbaarheid Runway/Taxiway (werkzaamheden, sneeuwruiming, ontijzing, verfwerk, maaiwerk…)

Speciale activiteiten

Speciale activiteiten (ijkingsvluchten, fotomissie…)

Andere

Andere

De grafiek toont het baangebruik voor vandaag. Met de pijltjes kan u ook tot 7 dagen teruggaan in de tijd .

Indien werd afgeweken van het preferentieel baangebruik, wordt de reden daarvoor met een symbool aangegeven in de tijdslijn.

Er kan een vertraging van 30 minuten optreden.

Het baangebruik wordt onder voorbehoud en uitsluitend ter informatie meegegeven. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat indien zich hierbij een onjuistheid zou voordoen. Verbeteringen zullen zo spoedig mogelijk doorgevoerd worden. Er wordt steeds voorrang gegeven aan de veiligheid van de operaties.

Download het laatste technische rapport inzake het baangebruik en de gevolgde trajecten